Tesisat Yıkama Pompaları

Zaman geçtikçe ve sıcaklıktaki artışla birlikte suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum tuzları mikrokristaller halinde çökelir ve boru, boyler ve ısı değiştiricilerin cidarlarına yapışır. Sonuç olarak su akış debisinde ve cihazın ısı değişim kapasitesinde bir düşüş olur. Tesis performansının artırılması için özel ekipman ve kimyasallarla kireçtaşı giderme işleminin uygulanması gerekir.

Çok çeşitli kapasitelerde üretilen patentli GEL marka descaling pompa ve kimyasalları ileri teknolojiye sahiptir. Bazı kireçtaşı giderme pompaları akış yönü değiştirici ekipmanla donatılmıştır. Bu ekipman manuel olarak operatör tarafından veya otomatik olarak akış yönü değiştirme frekansı ve çalışma süresi programlanarak çalışabilmektedir.

Tesisat yıkama pompalarında kullanılan kimyasallar, ürünler menüsündeki kimyasallar sayfamızda listelenmiştir.

Baby 13 Boy C 15 Super Boy C 10-220

Boy C 30

Boy C Matic

Boy C Inverter

Boy Jet 20M

Power Flushing Pompalar

Kimyasal Şartlandırma Pompaları